Νέα και Δράσεις

  • Ίδρυση της ΦΥΛΩ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  • Συμμετοχή σε διημερίδα της ΜΟ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 17 Μαρτίου 2017.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 3 Απριλίου 2017.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 3 Ιουνίου 2017.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 29 Οκτωβρίου 2017.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 22 Ιανουαρίου 2018.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 26 Φεβρουαρίου 2018.
  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΦΥΛΩ Κοιν.Σ.Επ στις 15 Μαρτίου 2018.